Новини

Ще один крок до гармонізації ветеринарного законодавства України з законодавством Європейського Союзу

На виконання вимог Закону України від 04 лютого 2021 року № 1206-IX «Про ветеринарну медицину» (далі – Закон № 1206) та з урахуванням положень Регламенту (ЄС) № 2016/429 Європейського Парламенту та Ради від 09 березня 2016 року щодо трансмісивних захворювань тварин та про внесення змін і скасування певних актів у галузі здоров’я тварин (“Законодавство про здоров’я тварин”) Мінагрополітики визначено та затверджено види потужностей з утримання свійських наземних тварин та тварин аквакультури, діяльність яких становить високий ризик щодо поширення хвороб тварин.

Зазначені потужності відповідно до вимог статті 43 Закону № 1206 підлягають процедурі затвердження.


Крім того, затверджено граничні обсяги вирощування тварин аквакультури за яких потужності з їх виробництва не підлягають затвердженню.


Відповідно нормативного акту, не підлягають затвердженню, потужності з об’ємом вирощування тварин аквакультури до 15 тонн на рік та за умови, якщо ці тварини призначені для споживання людиною і постачаються безпосередньо кінцевому споживачу та/або місцевим закладам торгівлі, які реалізують їх кінцевому споживачу.


Також, у відповідності до Угоди про заснування Світової організації торгівлі затверджені критерії визначення наявності значного впливу запропонованого ветеринарно-санітарного заходу або затвердженого надзвичайного ветеринарно-санітарного заходу на експортні можливості іноземних держав.


Наказ Мінагрополітики від 02.08.2022 № 511 «Про затвердження критеріїв визначення наявності значного впливу запропонованого ветеринарно-санітарного заходу або затвердженого надзвичайного ветеринарно-санітарного заходу на експортні можливості іноземних держав, затвердження видів потужностей з утримання свійських наземних тварин, утримання та вирощування тварин аквакультури, які становлять високий ризик щодо поширення хвороб тварин, та граничних обсягів вирощування тварин аквакультури, за яких не вимагається затвердження потужностей» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2022 року за № 925/38261.


Наказ набирає чинності та вводиться в дію одночасно із введенням в дію Закону № 1206.


Джерело інформації: Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства, посилання тут

Новини для експортерів продовольчих товарів